Fanpage Facebook
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Gọi Ngay 02693.51.81.81

    248A Lê Duẩn, P. Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai

Bệnh viện mắt Cao Nguyên
  • Giờ mở cửa:

    Thứ 2 – CN: 7:00 – 17:00

TÂN MẠCH HẮC VÕNG MẠC
TÂN MẠCH HẮC VÕNG MẠC
8/15/2019 12:00:00 AM
Bong Võng Mạc Cận Thị Nặng
Bong Võng Mạc Cận Thị Nặng
8/15/2019 12:00:00 AM
Thần Kinh Thị Giác
Thần Kinh Thị Giác
8/15/2019 12:00:00 AM
Bong Võng Mạc Nội Khoa
Bong Võng Mạc Nội Khoa
8/15/2019 12:00:00 AM
Tắc Tĩnh Mạch Trung Tâm
Tắc Tĩnh Mạch Trung Tâm
8/15/2019 12:00:00 AM
Tăng Sinh Dịch Kích Võng Mạc
Tăng Sinh Dịch Kích Võng Mạc
8/15/2019 12:00:00 AM
Thái Hoá Hoàng Điểm
Thái Hoá Hoàng Điểm
8/15/2019 12:00:00 AM
LỖ HOÀNG ĐIỂM
LỖ HOÀNG ĐIỂM
8/15/2019 12:00:00 AM
BONG VÕNG MẠC
BONG VÕNG MẠC
8/15/2019 12:00:00 AM