LỄ KÍ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI XÃ HỘI

Vừa qua, ngày 17/03/2021 Bệnh viện mắt Cao Nguyên tổ chức Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với Công đoàn Viên chức, Công đoàn Ngành Y tế, Công đoàn Khu kinh tế, Công đoàn Ngành Giáo dục, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Hướng tới mục tiêu thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động tại Bệnh viện.

Bản thỏa thuận hợp tác đã chính thức được kí kết, xin chúc mừng sự hợp tác của Bệnh viện mắt Cao Nguyên với Công đoàn Viên chức, Công đoàn Ngành Y tế, Công đoàn Khu kinh tế, Công đoàn Ngành Giáo dục, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.