THÔNG BÁO THỜI GIAN KHÁM CHỮA BỆNH BHYT NĂM 2020

THÔNG BÁO

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên và cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã ký Hợp đồng Khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế năm 2020. Theo Hợp đồng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên chỉ Khám bệnh, chữa bệnh thanh toán bằng thẻ Bảo hiểm Y tế từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày Lễ), như sau:

– Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;

– Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên có khám bệnh, chữa bệnh thanh toán Dịch vụ.

Trân trọng cảm ơn./.